wydarzenia

Kronika wydarzeń w polskiej sieci Wires-X

Tu chcemy przedstawiać różne wydarzenia z polskiej części sieci Wires-X. Ale ten dział bez Waszej współpracy nie ma racji bytu.
Coś ciekawego się wydarzyło, np. uruchomiliście nowy przemiennik? Nadsyłajcie informacje, materiały i zdjęcia do Redakcji.
Nie muszą to być tylko materiały bieżące, mogą też dotyczyć wydarzeń minionych. Z kronikarskiego obowiązku chcielibyśmy je tu umieścić w kolejności chronologicznej.

 

  13 lipca 2016: Start sieci YSF (sieć przemienników C4FM HOME MADE i reflektorów), połączenie jej z sieciami DMR i Wires-X. Przewiduję, że to wydarzenie - wejście urządzeń HOME MADE - może być początkiem ogromnego przełomu w rozwoju sieci wykorzystujących C4FM. Patrząc na historię rozwoju obecnie największej sieci DV zauważmy, że dzisiaj nikt z planujących uruchomienie nowego przemiennika D-Star nawet nie rozważa wariantu zakupu fabrycznego przemiennika Icoma. Wkrótce zatem historia może się powtórzyć z przemiennikami Yaesu.

SP5IUZ

 

09 lipca 2016: Uruchomienie strony www.wiresx.pl przeznaczonej dla (i współredagowanej przez) entuzjastów sieci Wires-X i systemu Fusion w Polsce.

SP5IUZ

 

 

styczeń 2015: "WIELKI WYBUCH", czyli pierwsze dwie sztuki HRI-200 w SP i eksperymenty Grzegorza SP8NTH i Adama SP9ACQ z cyklu "do czego to może się przydać". Sprzęt jeszcze analogowy. Od tej pory możemy mówić o Wires-X w Polsce. Dziś już wyraźnie widać do czego te eksperymenty doprowadziły.

Z sieci wygrzebał SP5IUZ