dsb

Jak czytać informacje z dashboarda.

Pierwsze kolumny aż do "User = ZNAK" nie wymagają chyba komentarza.
Dalej mamy ciąg gwiazdek po którym może wystąpić:
  • (DN) - oznacza, że stacja nadaje w trybie DN (dane i cyfrowy głos). Tryb najcześciej używany, zapewnia kompatybilność z siecią DMR.
  • (VW) - stacja nadaje w trybie VW (szerokopasmowy głos cyfrowy). Audio wysokiej jakości, brak dodatkowych danych, nie kompatybilne z DMR.
  • Brak znacznika (DN) lub (VW) oznacza, że stacja pracuje analogowo.
Dalej mamy:
"Uplink = ZNAK" - jest to znak węzła przez który dana stacja wchodzi do sieci,
"Room = (xxxxx)" - ID roomu, tu zawsze jest 27784, czyli room POLAND,
Na koniec "Position = " jeżeli stacja wysyła swoje położenie geograficzne.
(SP5IUZ)