Wires-x

Czyli sieć firmy Yaesu dla użytkowników HRI-200.

 

Ale okazuje się że nie tylko. Dzięki uprzejmości Kolegów SP2K oraz SP5IUZ mamy teraz most pomiędzy siecią FCS (dostępną dla posiadaczy DV4mini) a siecią Wires-X.

Dzięki Kolegom z SP7 a w szczególności dzięki Koledze SP7LRX, który połączył przemiennik do linku do sieci BrandMeister, mamy także łączność z Kolegami pracującymi w sieci DMR na grupie rozmownej  260 042. 

Jednocześnie wykonanie przez Kolegę SP8NTH przemiennika multisystemowego na płytce MMDVM zarządzanego oprogramowaniem Kolegi G4KLX pozwoliło na pracę w różnych sieciach. Trzeba zaznaczyć, że w takim rozwiązaniu nie następuje bezpośrednie tłumaczenie jednego systemu na sygnały drugiego. Przemiennik jedynie nasłuchuje i przełącza się w dany tryb zgodnie z nadchodzącą transmisją. Należy to tak rozumieć że jak np. nadchodzi sygnał gmsk przemiennik przełącza się w tryb D-STAR na czas transmisji i chwilę po niej, po czym przełącza się w tryb ponownego wykrywania typu transmisji. I jak za chwilę pojawi się np. transmisja C4FM to przemiennik przełączy się do trybu Fusion.

Nadchodzące wiadomości z zagranicy na temat radii mulitiDV każą nam przypuszczać, że nastąpi dalsza unifikacja systemów DV i to co było podnoszone jako problem czy przeszkoda by np. zaufać jednemu z systemów DV powoli przestaje istnieć.

W Polsce dzięki poświęceniu  Kolegów powoli Wires-X nabiera rumieńców. Wg mnie Fusion a w szczególności Wires-X  zasługuje na zainteresowanie gdyż jest rozwiązaniem nowoczesnym i jeszcze cały czas jest rozwijany przez producenta. Leciwy D-STAR ze względów technicznych już takiemu rozwojowi nie podlega. DMR choć nowoczesny to jednak posiada radia tzw. terminale, które choć mają bardzo ciekawe i rozbudowane możliwości(każde urządzenie może być widziane jako końcówka sieci komputerowej), to jednak  niekoniecznie są one przydatne z punktu widzenia radioamatora.